Clownfish for Skype 4.3.5

Clownfish for Skype 4.3.5

Clownfish for Skype – 0,6MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
Clownfish cho Skype là một dịch giả trực tuyến thời gian thực cho tất cả của bạn đến và đi các cuộc gọi Skype. Với hơn 50 ngôn ngữ khác nhau có sẵn để dịch, Clownfish là tuyệt vời cho sinh viên hoặc các doanh nghiệp có nhiều địa chỉ liên hệ quốc tế. Ứng dụng này người dùng thân thiện sử dụng nền tảng bản dịch khác nhau (Google, Microsoft, Babylon, Systran, lời nhắc và Yandex) ngay lập tức dịch viết tin nhắn của bạn cho người nhận của bạn.

Tổng quan

Clownfish for Skype là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Clownfish for Skype.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Clownfish for Skype là 4.3.5, phát hành vào ngày 05/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/05/2009.

Clownfish for Skype đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của Clownfish for Skype đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Clownfish for Skype!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Clownfish for Skype cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Clownfish for Skype
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản